تبلیغات
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه
به وبلاگ من خوش آمدید
بازدیدهای امروز:
بازدیدهای دیروز:
كل بازدیدها:
كل مطالب:
كل نظرات:
ایجاد صفحه: - ثانیه

  

مخفی کردن پارتیشن

قینا شما اطلاعات یا فایلهایی دارید که نمیخواهید دیگران به آن دسترسی پیدا کنند و یا نمیخواهید که کاربرک بتواند ار CdRom و یا Floppy استفاده كند .
برای این امر دستور زیر را با مقادیر داده شده بكار ببرید .

مسیر : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer
نوع : Binary Value
دستور : NoDrive
مقدار : طبق مقادیری كه در زیر داده شده است.


 

 


مخفی کردن یک پارتیشن
مثال :
مخفی کردن درایو C : مقدار= 00 00 00 04
مخفی کردن درایو I : مقدار= 00 00 01 00


مخفی کردن بیشتر از یک پارتیشن
برای مخفی کردن چند پارتیشن، مقادیر آنها را با هم جمع کرده و اگر ستونی از مجموع پارتیشنها چهار یا سه رقمی شد طبق فرمول زیر مقادیر را جایگزین میکنیم .
[ Hex : A=10 - B=11 - C=12 - D=13 - E=14 - F=15 ]


مثال 1 )
مخفی کردن درایو C : مقدار = 00 00 00 04
مخفی کردن درایو E : مقدار = 00 00 00 10
مخفی کردن درایو J : مقدار = 00 00 02 00 +
-----------------------------------
مخفی کردن درایو CوEوJ: مجموع= 00 00 02 14


مثال 2 )
مخفی کردن درایو C : مقدار = 00 00 00 04
مخفی کردن درایو F : مقدار = 00 00 01 00 +
-----------------------------------
مخفی کردن درایو CوI: مجموع = 00 00 01 04


مثال 3)
مخفی کردن درایو C : مقدار = 00 00 00 04
مخفی کردن درایو D : مقدار = 00 00 00 08 +
-----------------------------------
مخفی کردن درایو CوD: مجموع = 00 00 00 012 ===>> 0C 00 00 00


مثال 3)
مخفی کردن درایو C : مقدار = 00 00 00 01
مخفی کردن درایو F : مقدار = 00 00 00 20
مخفی کردن درایو G : مقدار = 00 00 00 40
مخفی کردن درایو H : مقدار = 00 00 00 80 +
-----------------------------------
مخفی کردن درایو CوFوGوH:مجموع= 00 00 00 141 ===>> E1 00 00 00


مخفی کردن کلیه پارتیشن ها از A تا Z

چه مطالبی بهتر است بیشتر در وبلاگ قرار داده شود؟ •